สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย สำนักงานปลัดกระทรวง คมนาคม ร่วมกับ Maritime Rescue Coordination Centre Mumbai (MRCC Mumbai) ประเทศอินเดีย ดำเนินการฝึกทดสอบการติดต่อสื่อสารการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยทางทะเล (Maritime Search and Rescue Communication Exercise: SARCOMEX) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประสานความร่วมมือในการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัยกับหน่วยงานระหว่างประเทศ อย่างมีรูปแบบ ขั้นตอน และเป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการปฏิบัติระหว่างกัน ทำให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการประสานการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) และคู่มือการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยระหว่างประเทศ (IAMSAR MANUAL) โดยได้จำลองสถานการณ์เพื่อฝึกทดสอบการติดต่อสื่อสารการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัย 2 สถานการณ์ สถานการณ์ที่ 1 เป็นเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier) สัญชาติอินเดีย ชื่อ MV Ganga เดินทางออกจากท่าเรือโกชิ (Kochi) ประเทศอินเดีย ไปยัง กรุงเทพมหานคร ในระหว่างการเดินทางได้ประสบเหตุชนกับโขดหิน บริเวณกลางอ่าวไทยซึ่งเป็นเขตความรับผิดชอบในการค้นหาและช่วยเหลือของประเทศไทย ทำให้เกิดรอยรั่วบริเวณใต้ท้องเรือและน้ำทะลักเข้ามาในห้องเครื่อง กัปตันเรือจึงแจ้งขอความช่วยเหลือกับศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยของประเทศไทย (BKKRCC) เพื่อดำเนินการประสานงานกับหน่วยค้นหาและช่วยเหลือ รวมทั้งแจ้งเตือนผ่านทางที่ทำการวิทยุเรือ (Bangkok Radio) ในย่านความถี่ VHF/HF และระบบ NAVTEX ไปยังเรือที่อยู่ใกล้เคียงให้ระมัดระวังการเดินเรือบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุดังกล่าว ส่วนสถานการณ์ที่ 2 เรือบรรทุกสินค้า (Containership) สัญชาติไทย ชื่อ Bangkok 9 อยู่ระหว่างการเดินทางจากท่าเรือกรุงเทพ ประเทศไทย ไปยังเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ในระหว่างการเดินทางได้ประสบเหตุเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องเครื่องและมีลูกเรือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการถูกไฟไหม้ 1 คน ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวเป็นเขตความรับผิดชอบในการค้นหาและช่วยเหลือของประเทศอินเดีย กัปตันเรือจึงแจ้งขอความช่วยเหลือกับ MRCC Mumbai ซึ่งต่อมา MRCC Mumbai ได้ดำเนินการติดต่อไปยังกัปตันเรือ Bangkok 9 และดำเนินการแจ้งเตือนผ่านทางวิทยุไปยังเรือที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้ความช่วยเหลือต่อไป