การฝึกซ้อมการติดต่อสื่อสารการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัย ระดับภูมิภาค (Regional Maritime Search and Rescue Communication Exercise2023) ระหว่างประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย

วันที่ 30 พ.ย. 2566 เวลา 08:30 – 15:00 น. สำนักงา […]

Continue Reading

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี “วันคล้ายวันสถาปนากองบินตำรวจ ครบรอบ 54 ปี ประจำปี 2566”

ด้วยวันที่ 18 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันครบรอบสถาปนากอง […]

Continue Reading

ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566

ตามที่ กองทัพอากาศ โดย กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอา […]

Continue Reading

กองทัพอากาศ โดย กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566

ตามที่ กองทัพอากาศ โดย กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอา […]

Continue Reading

การประชุมสำหรับทบทวนและหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแผนความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการด้านการค้นหาและช่วยเหลือและเรือโดยสาร (Plan for Cooperation between Search and Rescue Services and Passenger Ship) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัย ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ปร […]

Continue Reading

กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) ได้จัดการฝึกซ้อมร่วมกับเรือโดยสาร (Passengers Ship Training) กรณีเรือประสบภัย ประจําปี 2566 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2566 และ 6 – 8 กันยายน 2566

สกชย. ในฐานะศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเ […]

Continue Reading

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สถานการณ์ภัยคุกคามทางทะเลทั้ง 9 ด้าน” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์ยุทธการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล […]

Continue Reading