สำนักงานคณะกรรมการค้นหาช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) เข้ารับความรู้เกี่ยวกับ การบริการข่าวสารการบิน (Aeronautical Information Services หรือ AIS) และเยี่ยมชมศึกษาดูงานณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบ […]

Continue Reading

การประชุมคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ (กชย.) ครั้งที่ 1/2567วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมคมนาคม อาคาร 2 ชั้น 4 กระทรวงคมนาคม นายสุริ […]

Continue Reading

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนและพื้นที่รับผิดชอบทัพเรือภาคที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ปร […]

Continue Reading

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมก่อนการฝึกและการฝึกแลกเปลี่ยนปรับมาตรฐาน (CTX) การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

สำนักการฝึกและฝึกอบรม ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชา […]

Continue Reading

การประชุมหารือแนวทางปฏิบัติภารกิจการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ระหว่าง สพฉ. และ สกชย. ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น.

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และ สำนักงานคณะกรร […]

Continue Reading

การฝึกซ้อมการติดต่อสื่อสารการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัย ระดับภูมิภาค (Regional Maritime Search and Rescue Communication Exercise2023) ระหว่างประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย

วันที่ 30 พ.ย. 2566 เวลา 08:30 – 15:00 น. สำนักงา […]

Continue Reading

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี “วันคล้ายวันสถาปนากองบินตำรวจ ครบรอบ 54 ปี ประจำปี 2566”

ด้วยวันที่ 18 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันครบรอบสถาปนากอง […]

Continue Reading