ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566

ตามที่ กองทัพอากาศ โดย กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอา […]

Continue Reading

กองทัพอากาศ โดย กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566

ตามที่ กองทัพอากาศ โดย กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอา […]

Continue Reading

การประชุมสำหรับทบทวนและหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแผนความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการด้านการค้นหาและช่วยเหลือและเรือโดยสาร (Plan for Cooperation between Search and Rescue Services and Passenger Ship) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัย ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ปร […]

Continue Reading

กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) ได้จัดการฝึกซ้อมร่วมกับเรือโดยสาร (Passengers Ship Training) กรณีเรือประสบภัย ประจําปี 2566 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2566 และ 6 – 8 กันยายน 2566

สกชย. ในฐานะศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเ […]

Continue Reading

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สถานการณ์ภัยคุกคามทางทะเลทั้ง 9 ด้าน” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์ยุทธการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล […]

Continue Reading

การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมคมนาคม 3 กระทรวงคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ปร […]

Continue Reading

โครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบท่าอากาศยานตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 (Trang Airport Full Scale Emergency Exercise : TEMEX 2023) กับ BKKRCC เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 20.00 น. ท่าอากาศยานตรัง จั […]

Continue Reading

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทำการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) ตามแผนฉุกเฉิน และแผนเผชิญเหตุของสนามบิน ประจำปี 2566 (SEMEX – 23)

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและ […]

Continue Reading