คณะเจ้าหน้าที่ สกชย. นำโดย พลโทธีรวุธ พุ่มศฤงฆาร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย พร้อมด้วย พันตำรวจโท พิทักษ์ เริงพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ได้เดินทางไปประชุม และสำรวจภูมิประเทศ ร่วมกับ ฐานทัพเรือ ภาคที่ 1 สัตหีบ จ.ชลบุรี และ พื้นที่เกี่ยวข้อง จ.ระยอง โดยได้รับความกรุณาจาก พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ประธานอนุกรรมการฯ และคณะ ได้ให้การต้อนรับ และร่วมประชุม เพื่อให้การจัดการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2565 หรือ SAREX’2022