ประชุมการดำเนินการแจ้งข่าวอากาศยานและเรือที่ประสบภัยร่วมกัน วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ข่าวพฤศจิกายน 2563 ฉบับที่ 1

สํานักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ป […]

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 /2563

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ปร […]

สถิติการรับแจ้งกรณีอากาศยานและเรือที่ประสบภัยประสบภัย ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 104 เรื่อง

จากรายงานเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้ง สคอ. ได้ดำเนินการอำนวยก […]

Quick Links

Latest News