การฝึกซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบบางส่วน กรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุ ร่วมกับท่าอากาศยานตรัง ในวันที่ 26 กันยายน 2565

ศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภ […]

Continue Reading

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย หารือเตรียมการจัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยร่วมกับ ฐานทัพเรือ ภาคที่ 1

คณะเจ้าหน้าที่ สกชย. นำโดย พลโทธีรวุธ พุ่มศฤงฆาร ผู้เชี […]

Continue Reading

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. ได้มีการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดเขตความรับผิดชอบในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยของประเทศไทย (Bangkok Search and Rescue Region : BKK SRRด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams โดยมีผู้แทนจาก ICAO, กพท. และ จนท.สกชย. เข้าร่วมการประชุม

ด้วยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กพท. ร่วมก […]

Continue Reading

การฝึกทดสอบการติดต่อสื่อสารการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัย (Maritime Search and Rescue Communication Exercise : SARCOMEX) between Mumbai MRCC / BKKRCC เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 64

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ปร […]

Continue Reading

การฝึกทดสอบการติดต่อสื่อสารการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย (Maritime Search and Rescue Communication Exercise : SARCOMEX) between Vietnam MRCC / BKKRCC เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ปร […]

Continue Reading