ด้วยวันที่ 18 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันครบรอบสถาปนากองบินตำรวจ ซึ่งในปี 2566 กองบินตำรวจได้กำหนดจัดพิธี “วันคล้ายวันสถาปนากองบินตำรวจ ครบรอบ 54 ปี ประจำปี 2566” ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และบุคลากรอันทรงคุณค่าของกองบินตำรวจ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ในนามของสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยโดยนายพัลลภ สังข์ศิลป์เลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย พร้อมด้วย พันตำรวจโทพิทักษ์ เริงพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย นางสาวนันท์ณิภัค นันทวัฒนวงษ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการและกำกับมาตรฐาน และนายณัฎฐ์นันธ์ สมานเผ่าพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้รับเกียรติร่วมงานในพิธี พร้อมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ผู้กล้า กองบินตำรวจ