สถิติการรับแจ้งกรณีอากาศยานและเรือที่ประสบภัยประสบภัย ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 104 เรื่อง

จากรายงานเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้ง สคอ. ได้ดำเนินการอำนวยก […]

Continue Reading