การฝึกซ้อม

Search and Rescue Exercise (SAREX)
– SAREX2019
– SAREX 2020
– SAREX 2021
– SAREX 2022
– วิดีทัศน์การฝึกซ้อมฯ SAREX 2022

Search and Rescue Communication Exercise (SARCOMEX)
– SARCOMEX 2020
– SARCOMEX 2021 (16 กรกฎาคม 2564)
– SARCOMEX 2021 (15 ธันวาคม 2564)
– SARCOMEX 2022 (24 มิถุนายน 2565)
– SARCOMEX 2022 (11 สิงหาคม 2565)
– SARCOMEX 2022 (22 ธันวาคม 2565)
– SARCOMEX 2023 (6 มกราคม 2566)
– SARCOMEX 2023 (13 มีนาคม 2566)
– SARCOMEX 2023 (17 มีนาคม 2566)

Passengers Ship Training 2022
(กำหนดการ ฝึกซ้อมภาคทฤษฎี วันที่ 7-8 กันยายน 2565 ,ฝึกซ้อมภาคปฏิบัติ 13-14 กันยายน 2565 ณ ท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี )

Other Exercise
– การฝึกซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบบางส่วน กรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุ ร่วมกับท่าอากาศยานตรัง ในวันที่ 26 กันยายน 2565