การฝึกซ้อม

Search and Rescue Exercise (SAREX)
– SAREX2019
– SAREX 2020
– SAREX 2021
– SAREX 2022
– วิดีทัศน์การฝึกซ้อมฯ SAREX 2022
– SAREX 2023

Search and Rescue Communication Exercise (SARCOMEX)
– SARCOMEX 2020
– SARCOMEX 2021 (16 กรกฎาคม 2564)
– SARCOMEX 2021 (15 ธันวาคม 2564)
– SARCOMEX 2022 (24 มิถุนายน 2565)
– SARCOMEX 2022 (11 สิงหาคม 2565)
– SARCOMEX 2022 (22 ธันวาคม 2565)
– SARCOMEX 2023 (6 มกราคม 2566)
– SARCOMEX 2023 (13 มีนาคม 2566)
– SARCOMEX 2023 (17 มีนาคม 2566)
– SARCOMEX 2023 (24 พฤศจิกายน 2566)
– SARCOMEX 2023 (30 พฤศจิกายน 2566)

Passengers Ship Training 2022
(กำหนดการ ฝึกซ้อมภาคทฤษฎี วันที่ 7-8 กันยายน 2565 ,ฝึกซ้อมภาคปฏิบัติ 13-14 กันยายน 2565 ณ ท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี )

Passengers Ship Training 2023 ครั้งที่ 1

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการการฝึกซ้อมร่วมกับเรือโดยสาร (Passengers Ship Training) กรณีเรือประสบภัย ประจําปี พ.ศ. 2566

กระทรวงคมนาคม โดยสานักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) ได้จัดการฝึกซ้อมร่วมกับเรือโดยสาร (Passengers Ship Training) กรณีเรือประสบภัย ประจาปี 2566 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2566 และ 6 – 8 กันยายน 2566

การประชุมสาหรับทบทวนและหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแผนความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการด้านการ ค้นหาและช่วยเหลือและเรือโดยสาร (Plan for Cooperation between Search and Rescue Services and Passenger Ship) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัย ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต

วิดีโอ : Passengers Ship Training 2023 ครั้งที่ 1

วิดีโอ : การฝึกซ้อมร่วมกับเรือโดยสาร (Passenger Ship Training) กรณีเรือประสบภัย Cooperation Exercise ร่วมกับเรือ Spectrum of the Sea

Other Exercise
– การฝึกซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบบางส่วน กรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุ ร่วมกับท่าอากาศยานตรัง ในวันที่ 26 กันยายน 2565